Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
image

Velkommen til Voel skole

 

10 km nord-øst for Silkeborg ligger Voel Skole. Voel er et meget aktivt lokalområde, og forældrene er aktive i børnenes skole- og fritidsliv. Skolen oplever stor opbakning og deltagelse fra forældre og lokalområde.

 

Voel Skole er en to-sporet 0. – 6. klasses skole med 272 elever. Skolen består af tre afdelinger: 

  • SFO/klub som er en særdeles velfungerende fritidsordning for skolens børn. SFO’en har et fantastisk udeområde med sø, bålhytte, udeværksted, multibane, boldbaner, skatergrav, borg, crossbane, geder, kaniner, høns og meget andet. Klubben, som er for børnene i 4. -6.klasse, er et særskilt tilbud med adskilte krea- hygge- og gamingrum. Stort set alle skolens elever i 0.- 3.klasse er tilmeldt SFO’en. Ca. haldelen i 4.- 6.klasse er tilmeldt klubben.

Pædagoger og medhjælpere i SFO og klub er også deltagende i skoledelen som klassepædagoger samt i understøttende undervisning. Klassepædagogen følger som udgangspunkt klassen fra 0.klasse til og med 3.klasse, hvorefter der tilknyttes en ny klassepædagog som følger klassen til og med 6.klasse.

  • Indskoling (0.kl.-2.kl.) Indskolingens klasser arbejder tæt sammen med daglige morgensamlinger og fælles emneundervisning på tværs af klasser.

Til indskolingsteamet er der tilknyttet 6 lærere og fire pædagoger/medhjælpere.

  • Mellemtrin. (3.kl.-6.kl.) Når eleverne begynder i tredje klasse bliver emneundervisningen de kender fra indskolingen erstattet af ugentlige fordybelsesdage, hvor eleverne hver torsdag arbejder med et fag eller emne en hel dag. Det kan foregå klassevis, på årgangen eller sammen med andre klasser fra 3.-6.klassetrin. På mellemtrinnet er stort set alle timer parallellagte, og klasserne på hver årgang arbejder tæt sammen. Lærere og pædagoger på mellemtrinnet er organiseret i to teams - Team35 og Team46. I hvert team er der 5-6 lærere og 1-2 pædagoger.

Alle lærere arbejder udelukkende i én afdeling hvilket muliggør et tæt teamsamarbejde. Der er afsat ugentlige teammøder, og der er stor tradition for samarbejde og sparring om undervisningen og eleverne – både mellem lærere og pædagoger.

 

Langsøskolen i Silkeborg fungerer som overbygningsskole for Voel Skole. 

 

Skolens ledelse består af skoleleder Henrik Nilsson Ravn og viceskoleleder (der ansættes efter sommerferien),  som sammen har ansvaret for både SFO/klub og skoledelen. I administrationen arbejder desuden Karina Jensen som sekretær.